افکت ردیف

انواع مختلف جدا کننده بین سطرها

پارالاکس برای محتوا در داخل ردیف

جدا کننده های شگفت انگیز با آیکون ها

محو محتویات داخل ردیف

انعطاف پذیر و ساده